Over het VGV

Over het VGV

Al jaren zijn wij met bezig om de mogelijkheid van de herstel operatie bespreekbaar te maken in Nederland en Europa. Meisjesbesnijdenis is meer een cultureel fenomeen dat door alles heen gaat. Geloof, cultuur en landen. Het gebeurt vooral van West tot Oost Afrika, komt in Moslim landen voor, wordt gek genoeg steeds meer gedaan in Indonesië en zelfs in Colombia is er een stam die meisjes besnijdt. Vaak heeft het te maken met het ‘beteugelen’ van de vrouwelijke sexualiteit. Zoiets als de angst van mannen dat als je geen controle hebt op de seksuele opwinding van een vrouw ze helemaal los gaat.Als dokter en als mens gunnen wij deze vrouwen de grote en belangrijke recht op zelfbeschikking.’

Het-vgvteam-hersteloperatie

De keuze van vrouwen voor deze operatie, wordt in hun eigen cultuur vaak niet geaccepteerd. Je snijdt als het ware je navelstreng los en laat je eigen culturele achtergrond in zekere zin vallen. Ze kunnen het vaak ook niet met hun omgeving delen en slaan in hun eentje een nieuwe weg in. Dat is een enorm spanningsveld voor iemand die hiertoe besluit. Dat gevoel je eigen cultuur los te laten, verschilt natuurlijk wel per generatie.

Het gaat om wat deze vrouwen als kind iets is aangedaan. Er was geen ‘consent’ toen het ze overkwam. Wij noem het ook vaak Female Genital Cutting in plaats van Mutulation. In dat laatste woord zit namelijk weer een waardeoordeel. En dat willen wij niet hebben. Het is een lastig probleem. Wij willen deze vrouwen vooral zien als een persoon met een probleem en er zo min mogelijk een politiek issue van maken. Deze vrouwen willen geen pion zijn in een brede politieke of ethische strijd. Zij willen aandacht voor hun leven en een oplossing voor hun individuele klachten. Daar staan wij voor. Vaak wordt door de buitenwereld een gebrek aan sexualiteit en orgasme gekoppeld aan besnijdenis. Maar veel meer nog gaat het om ‘empowerment’:  Ik wil de regie op mijn eigen leven overnemen. Ik wil mijzelf fijn voelen. Het gaat hier dus niet zozeer om de anatomie maar om het herwinnen van de eigenwaarde. Het heeft absoluut te maken met emancipatie. De vrouwen die wij hebben  geholpen, komen op controle dan ook altijd vrolijker en vrijer binnen. Alsof er iets van hun schouders is afgevallen en ze met meer zelfvertrouwen het leven tegemoet treden. Wij willen als team bijdragen aan het levensgeluk van deze vrouwen.

In Europa is een netwerk aan het ontstaan van Maatschappelijk geëngageerd medisch specialisten die wel het belang en noodzaak van deze ingreep inzien .Wij willen door ons werk en onze wetenschappelijk bijdrage een verandering op gang brengen.

Onze stichting werkt samen met de ResculptClinc, waar onze artsen kosteloos deze patiënten kunnen zien en zondig ook kan opereren .

Onze chirurgen

Dr-Refaat-Karim-Hersteloperatie

Dr. R. B. Karim

Ik ben als plastisch chirurg genitaal opgeleid. Ik was dus sowieso al ervaren in het opereren van geslachtsorganen. Daarnaast denk ik dat ik vanwege mijn multiculturele opvoeding, ik ben geboren in Bangladesh en heb in Azië en het Midden Oosten gewoond breder kijk naar de wereld. Toen bij toeval in 2009 een patiënte met klachten die verband hielden met Female Genital Mutulation en de vraag om een herstel operatie op mijn spreekuur kwam, wilde ik haar natuurlijk helpen. Ik zie mezelf als maatschappelijk geëngageerd en een beetje een socialist. Ik help anderen gewoon graag.

Ik verdiepte me in het onderwerp en stuitte op dr. Pierre Foldès, een Franse uroloog die inmiddels meer dan 5000 dergelijke operaties heeft uitgevoerd. Hij had op dat moment al bij duizenden besneden vrouwen de clitoris ‘heropgebouwd’ door de clitorale stomp naar boven te halen. Ik heb mij deze techniek eigen gemaakt. Met dr. Foldès als voorbeeld, heb ik mijn eerste hersteloperatie in Amsterdam in 2009 uitgevoerd. Inmiddels heb ik tientallen vrouwen geopereerd.

Ik vind dat ik heel veel heb gekregen in het leven en vind dat ik als dokter wat terug moet doen voor de mensheid. Hoe groot of hoe klein ook. Respect voor de cultuur is daarbij heel belangrijk

J.J.M.L.Dekker - gynaecologie

Ik heb als gynaecoloog natuurlijk ervaring met de anatomie en esthetiek van het vrouwelijk genitaal. Ik houd mij met name bezig met de benigne gynaecologie, fertiliteit en kindergynaecologie. Daarnaast ben ik voorzitter van de werkgroep kinder- en adolescenten gynaecologie. Toen ik hoorde over clitorisreconstructie na vrouwelijke genitale verminking (VGV), wilde ik hier graag een bijdrage aanleveren. Ik ben daarom bij dr. Pierre Foldès langs geweest om meer over deze procedure te leren. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om naar de patiënt als geheel te kijken, dat betreft zowel het somatische als het psychische deel. Clitorisreconstructie na VGV omvat veel meer dan alleen de chirurgische reconstructie. Een multidisciplinaire, cultuursensitieve aanpak is vereist. Met veel plezier ben ik onderdeel van een team dat dit mogelijk maakt. 

JJML-Dekker-(Judith)-Gynacoloog
Dr-Marlon-Merhai-Anesthesist

Dr Marlon Merhai - Anesthesist

Is van huis uit anesthesioloog. Inmiddels doet hij ook projecten mbt management, veiligheid en kwaliteit van operatiecomplexen, mediation, bouwbegeleiding operatiecomplexen..

Dr. Marlon Merhai studeerde in 1989 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de geneeskunde.

Na zijn opleiding bekwaamde Dr. Merhai zich verder in de Anesthesiologie aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij in 1996 zijn titel verwierf als Anesthesist. Bijkomend behaalde hij het Belgische interuniversitaire diploma Intensive Care Geneeskunde.

Dr. Merhai is actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) en de American Society of Anesthesiologists (ASA).

“Elke patiënt benaderen alsof jij zelf de patiënt bent” is Dr. Merhai’s visie .

D.E.N.B Karim - arts

Ik ben recent afgestudeerd en momenteel werkzaam als basisarts in de verloskunde en gynaecologie. Sinds mijn middelbare schooltijd verdiep ik mij al in vrouwelijke genitale verminking (VGV) en clitorisreconstructie. Naar mijn mening is het belang en de kennis van clitorisreconstructie na VGV in Nederland uitermate onderbelicht. Ik heb uit eigen ervaring gemerkt dat de kennis bij medici zeer gering is, ondanks dat de wens tot reconstructie er vaak wel is. Tijdens mijn opleiding heb ik mijn best gedaan deze kennis te delen, omdat ik vind dat alle opties besproken moeten kunnen worden. Ik kijk ernaar uit om gedurende mijn carrière mij hiervoor in te blijven zetten. 

Dokter-D-Karim

Doel & Missie

alsmede de voorlichting qua preventie door samenwerking met zorgverleners en andere niet-gouvernementele organisaties (ngo's). De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door,  het uitvoeren en zo mogelijk ondersteunen van projecten die vrouwenbesnijdenis tegengaan en de positie van besneden vrouwen en meisjes in het algemeen verbeteren,het bevorderen van maatregelen , campagnes en beeldvormende activiteiten die ten doel hebben de verminking van de genitaliën van vrouwen en meisjes tegen te gaan. Verder het houden van inzamelingsacties, lezingen, advertentiecampagnes en het organiseren van publieke acties, al dan niet via sociale media.  ( mogelijk hier link naar Medisch Contact artikel over vergoeding)