VGV congres in Genève - 16 en 17 februari

herstel-operatie-blog

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) blijft een schending van de mensenrechten en een ernstige vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes. Deze praktijk, die geen enkele medische rechtvaardiging kent, brengt niet alleen de levens van meisjes in gevaar, maar veroorzaakt ook blijvende fysieke en psychologische trauma's. Als medische professionals is het onze plicht om ons hier tegen te verzetten en onze stem te laten horen.

Het is duidelijk dat er geen rechtvaardiging is voor vrouwelijke genitale verminking. Daarom moeten gemeenschappen, overheden, organisaties en internationale partners samenwerken om de mensenrechten, de waardigheid en de gezondheid van vrouwen en meisjes te beschermen. Als artsen dragen we de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een wereld waarin elke vrouw en elk meisje vrij is van elke vorm van geweld, inclusief VGV.

Recente ontwikkelingen laten zien dat er vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen VGV. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld het Istanbul-Verdrag geratificeerd, waarin geweld tegen vrouwen wordt veroordeeld als schending van de mensenrechten. Bovendien werkt de EU aan wetgeving die de effectieve strafbaarstelling van VGV mogelijk maakt, als onderdeel van een breder juridisch kader om alle vormen van geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Als medische professionals moeten we niet alleen actief deelnemen aan deze beleidsontwikkelingen, maar ook onze patiënten voorlichten over de ernstige gevolgen van VGV. Het is van essentieel belang dat we onze patiënten ondersteunen en hen helpen om de juiste zorg en behandeling te krijgen, inclusief hersteloperaties en psychologische ondersteuning.

Daarnaast moeten we ons blijven inzetten voor preventie en bewustwording. Door samen te werken met gemeenschappen, religieuze en traditionele leiders, en andere belanghebbenden, kunnen we de diepgewortelde culturele normen en overtuigingen die VGV in stand houden, aanpakken en veranderen.

Als artsen hebben we een unieke positie om een ​​verschil te maken in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Laten we onze stemmen verheffen en ons blijven inzetten voor de bescherming van de rechten, de waardigheid en de gezondheid van alle vrouwen en meisjes, overal ter wereld.

Samen kunnen we een einde maken aan VGV en streven naar een wereld waarin elke vrouw en elk meisje veilig en vrij kan leven, zonder angst voor geweld of discriminatie.

Vorige Volgende