5 dagen over vrouwenbesnijdenis - 5 maart

5-dagen-over-vrouwenbesnijdenis

Als sleutelpersoon is het mijn verantwoordelijkheid om nieuwkomers te begeleiden bij hun integratie in Nederland, waarbij gezondheidskwesties een belangrijk aspect vormen. Initieel voeren we individuele huiskamergesprekken bij mensen thuis, waar zij zich veilig voelen. Vervolgens organiseren we groepsgesprekken met 4-8 vrouwen, onder leiding van een vertrouwenspersoon, bij een discreet persoon thuis. Tijdens deze gesprekken behandelen we diverse onderwerpen, zoals gezondheid, cultuur, opvoeding en de actuele zwangerschapsstatus, in een poging het gesprek op een natuurlijke wijze te laten verlopen, waardoor vrouwen meer open staan om ook over vrouwelijke genitale verminking (VGV) te praten. Het blijkt dat er vrijwel altijd behoefte is aan een vervolggesprek.

Een sleutelpersoon uit Sudan deelde haar ervaring waarbij zij op achtjarige leeftijd door haar grootmoeder werd aangemoedigd om besneden te worden. Na de ingreep werd er thuis feest gevierd, omdat zij nu 'klaar' was voor het huwelijk. Ondanks haar eigen wens om erbij te horen, werd zij op school buitengesloten en gediscrimineerd vanwege haar onbesneden status. Uiteindelijk stemde haar moeder niet toe in de besnijdenis, maar meerdere familieleden drongen hierop aan. Dit resulteerde in fysieke en emotionele gevolgen, waaronder pijn bij het plassen, ontstekingen en mentaal trauma.

De echtgenoot van deze sleutelpersoon is alert en neemt voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zijn dochters besneden worden. Hij heeft zijn kinderen geïnstrueerd over mogelijke situaties en hoe hiermee om te gaan.

Het is belangrijk te benadrukken dat vrouwelijke genitale verminking geen religieuze praktijk is. Het doel van sleutelpersonen is om het taboe rondom VGV weg te nemen en vrouwen aan te moedigen er openlijk over te spreken. Sommige individuen zijn hierin zeer open, terwijl anderen moeite hebben om erover te praten. Het voeren van het gesprek met iemand uit het eigen land is voor veel vrouwen gemakkelijker. Mannen reageren doorgaans anders en willen vaak niets met dit onderwerp te maken hebben. Het is echter van belang te beseffen dat VGV een probleem is dat de hele gemeenschap aangaat, niet enkel vrouwen.

Benieuwd naar de radio-uitzending? Bekijk deze via de link hieronder:
https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/5-dagen/8842b27f-8afa-47b3-9bcf-b433ded62b35/2024-03-05-5-dagen-over-vrouwenbesnijdenis

Vorige Volgende